רווח נקי פועלת להגברת המודעות הציבורית

היזמה מביאה להגברת המודעות הציבורית לנושא ע”י שיתוף פעולה עם ארגונים חברתיים, שימוש בנתונים ממיזם פנסיה פתוחה של הסדנא לידע ציבורי והבאתם ליידוע הציבור ועוד. בעידן של התעוררות צרכנית, ואקטיביזם כלכלי, אנו עדים בין השאר להתעסקות הציבורית בנושא החיסכון הפנסיוני. רווח נקי מבקשת למנף התעוררות זו ולרתמה לטובת העמקה בשאלות אודות אחריות ניהול כספי הציבור.

מחשבון הדירוג

רווח נקי פועלת לפיתוח מחשבון המדרג קרנות בראי ההשקעה האחראית. 
המשתמש במחשבון מתבקש להעניק משקל לפרמטרים: תשואה, חברה, סביבה, וממשל תאגידי. המחשבון משקלל את המדדים ומנפיק רשימה של קרנות בליווי ציון.
המחשבון יהווה דריסת רגל כמנגנון דירוג ראשון מסוגו המוגש ללא תשלום לציבור, המחשבון מקנה מידע תקדימי אודות ההשפעות הסביבתיות והחברתיות של השקעה בקרנות שונות.