השקעה אחראית

money

רווח נקי היא יוזמה לקידום השקעה אחראית בישראל. מטרתנו הינה הטמעת ערכים חברתיים, סביבתיים וסוגיות של ממשל תאגידי באופן ניהול ההשקעות בשוק ההון הישראלי.